Singha Park : A Social Enterprise สร้างกำไร ให้สังคม

social enterprise

Singha Park : A Social Enterprise สร้างกำไร ให้สังคม

ในยุคสังคมโลกเศรษฐกิจปัจจุบัน มีแนวความคิดนึงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ นั่นคือคำว่า “กิจการเพื่อสังคม” หรือที่เรียกว่า Social Enterprise

ซึ่งในประเทศไทยจริงๆ แนวความคิดนี้มีมานานแล้ว ก็อย่างเช่นโครงการพัฒนาดอยตุง ของสมเด็จย่า โครงการศิลปาชีพบางไทร และอีกหลายๆโครงการของหลวง

Social Enterprise คืออะไร…?

Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม)  ธุรกิจที่หากำไรและคืนกำไรไปสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาคน สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นจุดหมายสูงสุด  ( to maximize improvements in human and environmental well-being )

singha park

จำได้ว่าเคยมาเยี่ยมเยียนจังหวัดเชียงรายกว่า 15 ปีมาแล้ว เมื่อก่อนเคยมาทัศนศึกษาสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัย ผมจำได้แต่เพียงว่าการมาเชียงรายครั้งนั้น จุดมุ่งหมายคือการไปทัศนศึกษาที่โครงการพัฒนาดอยตุง ที่ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา แก้ปัญหาของสังคมท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกิน เลิกการปลูกฝิ่น หันมาประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน( Sustainable development )ให้กับชุมชน

…….

singha_park_04

วันนี้ก็เช่นกัน ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายอีกครั้ง  กับบริบทที่แตกต่างกับเมื่อครั้งก่อน ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน ไร่บุญรอด หรือ อีกชื่อคือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย  สถานที่ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนี้

ที่ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงรายนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมได้ฟรี บนเนื้อที่มากกว่า 8,000 ไร่

มีพื้นที่ทางการเกษตร เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด อาทิเช่น ไร่ชาอู่หลง สวนพุทรา ไร่สตรอเบอรี่ สวนพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆ

และแน่นอนว่าที่นี่ กำลังดำเนินธุรกิจแบบ “กิจการเพื่อสังคม”

singha_park_18

ผมได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวในไร่ของสิงห์ปาร์ค ในส่วนต่างๆอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะในส่วนของไร่ทดลองวิจัยปลูกพืชต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

อาทิเช่น ไร่พริกฮาบาเนโร่ (Habanero) ไร่พืชตระกูลเบอรี่ต่างๆ เช่น ราสพ์เบอรี่ สตรอว์เบอรี่ รวมถึงบลูเบอรี่

ที่ไร่เหล่านี้จะมีคนงานที่สามารถให้ข้อมูลวิธีปลูก วิธีดูแล  โดยเขาเหล่านี้ได้รับการอบรมการเพาะปลูก ดูแลรักษาเป็นอย่างดี

แน่นอนว่าในท้ายที่สุดความรู้ ภูมิปัญญาที่ทางสิงห์ปาร์คได้มอบให้คนเหล่านี้ ก็จะสามารถนำออกไปใช้ดำรงชีพของเขาได้อย่างมีประสิทธภาพ ไม่ว่าเขาจะอยู่ทำงานที่นี่ หรือออกไปประกอบอาชีพเองก็ตามแต่

singha_park_09

singha_park_03
ไร่สตรอว์เบอรี่ แบบสวนผสม กับพันธ์ุพืชนานาชนิด

singha_park_05singha_park_02

singha_park_14
คนงานในไร่ราสพ์เบอรี่

singha_park_06

ไร่ทดลองปลูกบลูเบอรี่ 3 สายพันธ์ุ  ที่นี่จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย มาคอยให้คำแนะนำ

ในการดูแลและควบคุม

singha_park_08

singha_park_10singha_park_11

เสร็จจากการทำงาน คนงานก็จะมาเข้าแถวรอการสแกนหน้า เช็คเวลาออกงาน

singha_park_12

การพัฒนาธุรกิจของสิงห์ปาร์คมีเป้าหมายแน่ชัดในเรื่องสร้างผลกำไร 

แต่ผลกำไรนี้จะต้องเป็นกำไร ที่นำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจของคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ความเข้มแข็ง ความมั่นคงของชีวิตและรายได้อย่างยั่งยืน(Sustainability)ตลอดไป

singha_park_1
Curly Kale // Blueberry // Habanero // Raspberry

Links อื่นๆที่เกี่ยวข้อง