Singha Park : A Social Enterprise สร้างกำไร ให้สังคม

social enterprise

Singha Park : A Social Enterprise สร้างกำไร ให้สังคม

ในยุคสังคมโลกเศรษฐกิจปัจจุบัน มีแนวความคิดนึงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ นั่นคือคำว่า “กิจการเพื่อสังคม” หรือที่เรียกว่า Social Enterprise

ซึ่งในประเทศไทยจริงๆ แนวความคิดนี้มีมานานแล้ว ก็อย่างเช่นโครงการพัฒนาดอยตุง ของสมเด็จย่า โครงการศิลปาชีพบางไทร และอีกหลายๆโครงการของหลวง Read More …