สิงห์ คอร์เปอเรชั่นแสดงศักยภาพโชว์หลากหลายผลิตภัณฑ์ในงาน Thaifex 2015

singha corporation

สิงห์ คอร์เปอเรชั่นกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ในงาน Thaifex 2015

เริ่มกันแล้วสำหรับงาน Thaifex 2015 ในปีนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงภายใต้ Concept ว่า Singha, Taste of Life มาพัฒนาเป็นแนวทางการออกแบบบูธ เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ของสิงห์ สามารถเป็นส่วนนึงของชีวิตคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีsingha corporation

งาน Thaifex 2015 จึงเป็นโอกาสในการที่สิงห์จะสะท้อนภาพพจน์นี้ออกสู่ผู้บริโภคและผู้ที่มาเยี่ยมงาน Thaifex 2015 จากต่างประเทศ Read More …