About LW

Blog ผู้เขียนตั้งใจเขียนเพื่ออยากเล่าเรื่องราว  ประสบการณ์การท่องเที่ยว อาหารการกิน หาแหล่งช้อปปิ้ง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นความรู้และความบันเทิงสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม  ^ ^